11.02.2023

Uus brošüür "Mida oleks vaja teada, kui teil on Meniere`i haigus"

 

17.12.2022.

Laadisin üles artikli tasakaalust

 

27.11.2022

Laadisin üles video tinnitusest Tinnitusega toimetulek - YouTube

 

24.11.2022.

Loeng tinnitusest EVL teabepäeval

 

17.10.2022.

Artikkel Tumarkini atakist

 

02.09.2022.

Ajakiri Meniere Sügis 2022

 

14.08.2022.

Uus brošüür

Valmis neljast artiklist koosnev mahukas brošüür, mille laadisin kodulehele.

 

25.06.2022.

Uus brošüür

Laadisin kodulehele uue brošüüri Meniere`i haigusest

 

01.06.2022.

2022. a. üldkoosolek

Kuulutasime välja ühingu 2022.a. üldkoosoleku. Vastas ainult üks ühingu liige. Ilmselt ei ole ühingul enam pikka eksisteerimist, sest osavõtt ühingu tööst on äärmiselt leige.

 

5.05.2022.

Tunnustus Soome Meniere`liidu poolt

Soome Meniere-liit tunnustas minu teadmisi ja tegevust Oskusmärgiga.

21.09.2021.

Kuulmispäev Pärnus

Kuulmisbussi teekond viis Pärnu kuulmispäevale, kus esinesin lühikese loenguga tinnitusest ja Meniere`i haigusest. Hiljem toimus ka eraviisiline nõustamine.

 

30.06.2021.

Uus tutvus

Leidsin internetist huvitava artikli tinnitusest, mille oli kirjutanud Glenn Schweitzer USA-st. Pisut keerulisem oli tema kontaktaadressi leidmine, kuid ka see õnnestus. Palusin tema luba artikli tõlkimiseks. Ta oli sellega meeleldi nõus ja pakkus mulle ka oma uusimat artiklit, millest tõlkisin valikuliselt mind huvitava osa.

 

25.04.2021.

Vestlus Soome vestibulaarneuroniidi foorumis

Vestlesin täna soome vestibulaarneuroniidi foorumi inimestega. Kuna see haigus on väga komplitseeritud, nagu ka Meniere`i haigus, ei ole kuigi palju sarnaseid haiguslugusid. Kokkulangevusena VN esinemise puhul võib mainida pikaajalisi haigushooge ja tasakaaluprobleeme. Reeglina ei teki selle haiguse puhul kuulmislangust.


Meniere-Akademia loeng

14.04.2021.

Selle hooaja viimane Meniere-Akademia loeng käsitles Meniere`i haigust ja tasakaalu. Loengu esimeses osas nägid vaatajad Noora Pyykkö poolt läbiviidud intervjuud oma isa, Ilmari Pyykköga. Teises osas vastas Ilmari Pyykkö osavõtjate küsimustele tasakaalu kohta. Loengus osales 80 inimest.


Meniere-Akademia loeng 8

03.03.2021.

Meniere ja migreen. Ilmari Pyykkö loeng Meniere`i haiguse ja migreeni ühistest joontest.


ETMÜ 10-aastane

08.02.2021.

Meie ühing sai siis 10-aastaseks. Mida me selle aja jooksul ära teinud oleme? Ühingu liikmeid on (teoreetiliselt) 18. Foorumisse kuulub üle 100 inimese, kellest valdav enamik ei ole kunagi postitanud midagi. 72 inimest on näinud minu teadaannet juubeli kohta, kuid ainult 15 neist on võtnud vaevaks selle loetuks märkida.

Meni-Akademia loeng 7

03.02.2021.

Järjekordsel Meni-Akademia loengul, mille oli kokku pannud Kanta-Häme Meniere`i Ühing, räägiti menieeriku toimetulekust haigusega. Loengu lõpus vastas professor Ilmari Pyykkö osalejate küsimustele. Osa võttis üle 80 inimese.

Meni-Akademia loeng 6

13.01.2021

Pirkanmaa Meniere-ühingu poolt koostatud loeng, milles kaks soome menieerikut rääkisid oma kogemustest ja toimus arutelu Meniere`i haigusega toimetuleku teemal.

Meni-Akademia loeng 4-5

02.12.2020.

Soome Satakunna Meniere ühing korraldas seekordse loengu. Esinejaks, nagu ikka professor Ilmari Pyykkö, kes rääkis seekord Tumarkini atakist. Peale loengut esitati arvukalt küsimusi samal teemal.


Tinnituse ja Meniere foorum

17.11.2020

Vägisi tekib tunne, et meie foorumis on ainult sellised inimesed, kelle eesmärgiks on vaid kuulumine võimalikult enamatesse vestlusgruppidesse, seejuures grupi olemusest hoolimata. Kuidas muidu seletada, et meie foorumis valitseb täielik vaikus? Olen tõstatanud mitmeid teemasid, mis peaksid huvitama tinnituse all kannatajaid ja menieerikuid, kuid mingit vastukaja pole saanud, mõned üksikud välja arvatud. Ja samas elavad samasugused foorumid mujal maailmas täisväärtuslikku elu. Vesteldakse, vahetatakse kogemusi, julgustatakse üksteist.


Vestlus Soome Meniere-foorumis

14.11.2020.

Vestlesime kaunis pikalt tinnituse talumisest. Paljud inimesed leiavad, et Meniere`i haiguse juures on tinnitus kõige raskemini talutav. Mina seda ei arva, kuid muidugi ei ole mul võimalust ennast teiste inimeste olukorda asetada. Minu tinnitus on lakkamatu ja muudab aeg-ajalt helitugevust ja -sagedust, kuid sellegipoolest see ei sega mind. Loomulikult unistan ka mina elust vaikuses, kuid tean, et see on võimatu.


Vestlus Kariniga

13.11.2020.

Vestlesin täna veebis üsna pikalt oma ammuse tuttava, Karin Hendersoniga Kanadast. Tema puhul on tegemist pensionil haiglatöötajaga, kes on pühendanud oma elu menieerikute aitamisele. Alguse sai tema tegevus tema abikaasa haigestumisest Meniere`i haigusesse. Vastupidiselt paljudele abikaasadele, kes ei pööra tähelepanu haiguse laastavale mõjule, võttis Karin südameasjaks uurida põhjalikult haiguse olemust ja leida võimalusi selle leevendamiseks. Karin on üks nendest, kes ei nimeta seda haiguseks, vaid sümptomite kompleksiks.
Milles seisneb siis Karini tegevus? Kõigepealt uuris ta põhjalikult inimorganismis toimuvaid protsesse. Teiseks jälgis ta toitumise mõju haiguse arenemisel. Tulemusena on ta töötanud välja terve rea dieete ja menüüsid, mille hulka kuuluvad ka mitmed toidulisandid. Neid siin ära tuua ei ole mõtet, sest enamikku neist ei ole meil müügil. Kui keegi on asjast huvitatud, siis on võimalik leida teavet Karini kodulehelt
www.menieres-disease.ca/karin-david/
Karin oli ka huvitatud meie ühingu tegevusest, millele pidin kahjuks vastama, et huvitatuid on väga vähe ja inimesed ei osale aktiivselt.


Meniere-Akademia loeng 2-3

04.11.2020

Meniere`i haiguse ravivõimalused
Järjekordne loeng Meniere`i haigusest toimus Soome Meniere-liidu Keski-Pohjanmaa ühingu eestvedamisel. Sissejuhatava sõnavõtuga esines SML-i juhataja Lars-Runar Knuts, millele järgnes videosalvestus Järvenpääl toimunud seminarist. Esinejaks nagu ikka professor Ilmari Pyykkö. Peale video lõppemist toimus arutelu nähtu üle ja lõpuks vastas prof. Pyykkö osalejate küsimustele. Küsimuste iseloomust võib järeldada, et Soome Meniere-liidu liikmeskond on üsna hästi kursis Meniere`i haigusega, sest küsimused olid enamasti esitatud asjatundlikult.
Osalejaid oli 56. Nagu ikka, viis vebinaariumi läbi Nina Kallunki.
Lars-Runar Knuts tegi teatavaks ka uudise. Nimelt on valitud Soome Meniere-liidu auliikmeks professor Ilmari Pyykkö, kes on teinud palju ära liidu töö edendamiseks.


Meniere-Akademia loeng 1

07.10.2020.

Vastavalt kavandatud programmile alustab tööd Soome Meniere-liidu tugirühma poolt ellukutsutud Meni-Akademia. Loengud hakkavad toimuma kord kuus oktoobrist aprillini. Igakordse loengu koostab mõni SML-i ühingutest. Üritust kureerib professor Ilmari Pyykkö.
Meniere`i haiguse diagnoosimine ja sümptomid
Esimene loeng, mis toimus Kesk-Soome ühingu eestvedamisel, käsitles Meniere`i haiguse diagnoosimist ja sellega seotud probleeme. Loengu autoriteks oli professor Ilmari Pyykkö ja tema tütar, meditsiinikandidaat Noora Pyykkö, kes on võtnud elu eesmärgiks isa töö jätkamise. Oma elust Meniere`i haigusega rääkis Soome üks tuntumaid näitlejaid Seela Sella.
Loengust võttis osa üle 50 inimese, nende hulgas ka Ene ja mina.


SML-i poolt korraldatud ühepäevane Meniere`i  veebiseminar

12.09.2020.

Kuna tervislik olukord maailmas ei soosi vahetuid kontakte, korraldas Soome Meniere-liit ärajäänud seminari asemel ühepäevase veebiseminari, mis oli üjtlasi peaprooviks järgnevatele loengusarjadele. Loeng vahendati Microsoft Teamsi abil ja sellest võisid osa võtta kõik Soome Meniere-liidu liikmed. Siiski oli asi veel uus ja harjumatu, nii et lõpptulemusena osales vaid 16 inimest, nende hulgas kaks Eestist, Ene ja mina. Põhilise osa loengust moodustas professor Ilmari Pyykkö ettekanne.

Koolitus Järvenpääl

30.03.2019.

30.-31. märtsil toimus järjekordne koolitus Soomes. Seekord peeti see Järvenpääl, hotellis Scandic, mis oma sobiva mahuga loengusaali poolest pakkus paremaid võimalusi ja oli ilmselt ka odavam. Osalejad olid enamasti samad ja meidki Enega tervitati, nagu vanu tuttavaid. Küsimusi menieerikute olukorra kohta Eestis esitati palju, millele me kahjuks midagi positiivset vastata ei saanud.
Koolituse kandev osa lasus muidugi jälle professor Ilmari Pyykkö õlgadel. Enne tema esinemist räägiti Soome Meniere-liidu olukorrast ja tulevikuplaanidest. Kavas on laiendada elanikkonnale jagatavat teavet ja kaasata selleks suuremas mahus interneti poolt pakutavaid võimalusi.
Oma loengus kordas Ilmari Pyykkö juba tuttavaid teemasid, kuid selle kõrval mainis ka mõnda uut teavet. Majutus oli sealsamas hotellis, kusjuures meile Enega, kui kaugetele külalistele anti omaette numbritoad. Toitlustamine oli rikkalik ja sisaldas peale sagedaste kohvipauside ka lõuna- ja õhtusööki esimesel päeval ning hommiku- ja lõunasööki järgmisel päeval. Kokkuvõttes oli koolitus igati õigustatud.

Tinnituspäev Kuusankoskel

26.03.2019

Kuusankoski Vaegkuuljate ühingu poolt korraldatud tinnituspäev äratas suurt tähelepanu. Avar saal oli viimaseni täidetud. Esinejateks dr. Marja Estola ja mina.

Koolitus Soomes

17.03.2018.

17.-18. märtsil toimus koolitus Soomes, Haaga linnaosas Helsingis, hotellis Haaga. Mitmeid osalejaid nägime esimest korda, kuigi MeniTuki põhituumik oli meile muidugi juba tuttav. Nagu ikka, oli ka seekordne seminar põhjalikult ette valmistatud ja viidi läbi oskuslikult. Esinejad rääkisid oma kogemustest Meniere`i haigusega toimetulekul ja demonstreerisid näitlikult kogemusnõustamise läbiviimist. Seminari peamine esineja, kelle loengut kuulati suure tähelepanuga, oli muidugi professor Pyykkö. Ja jälle võis imetleda, kui lihtsalt oskas ta ka kõige keerulisemad küsimused selgeks teha.

Loeng Kuusankoskel

26.03.2017.

Kuusankoski Vaegkuuljate Ühing palus mind esinema loenguga tinnitusest. Vastuvõtt oli väga südamlik ja kuulajaid palju. Järgmisel päeval esinesin sama loenguga Kuusankoski Sõjaorbude Ühingus. Ka seal jäädi minu esitusega väga rahule.


ETMÜ 5-aastane

04.04.2016

Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühing tähistas oma esimest juubelit. Kohale tuli üllatavalt palju inimesi. Eesti Vaegkuuljate Liit premeeris meid selle sündmuse puhul 50 euroga.


Kohtumine Tamperes

12.01.2016.

Pirkanmaa Meniere`i Ühing korraldas kokkutuleku Tamperes, millest meie Enega osa võtsime. Tutvusime uute inimestega Soomest. Külm ilm (-32), kuid soe vastuvõtt.


EVL-iga Brüsselis

8.-12.05.2015.

Eesti Vaegkuuljate Liit korraldas ekskursiooni Brüsselisse, millest ka meie ühing sai osa võtta. Väga huvitav kogemus.


Koolitus Soomes. Esmakogemus

05.01.2015.

Meie esmakordne kohtumine Soome Meniere-liidu inimestega sai teoks tänu Tallinnas korraldatud konverentsile, millele järgneva vestluse ajal soovitas Ilmari Pyykkö esitada kutse koolitusel osalemiseks ka meile. Meid võeti Soomes vastu südamlikult ja tunti huvi meie tegevuse vastu. Rääkisin ka lühidalt meie ühingust ja tegevusest. Midagi erilist rääkida polnud, sest vaatamata kõigile jõupingutustele ei olnud meie ühingu tegevus veel hoogu sisse saanud.
Oli huvitav kuulata sõnavõtte ja kohtuda inimestega, kellest siiani teadsime vaid SML-i ajakirja Meniere Posti vahendusel.

Meniere`i konverents Tallinnas

24.10.2014.

Kauaoodatud sündmuseks oli Meniere`i-teemalise konverentsi korraldamine Tallinnas. Oma nõusoleku osalemiseks olid andnud Soome MeniTuki juhtkonda kuuluv Urho Roivanen ja professor Ilmari Pyykkö. Koos nendega saabus ka SML-i liige Tuulikki Hartikainen.
Peale sissejuhatavat sõnavõttu esinesin loenguga tinnitusest. Tuulikki Hartikainen rääkis väga emotsionaalselt oma kogemustest haigusega toimetulekus j andis mitmeid juhendeid. Peale teda rääkis Meniere`i haiguse olemusest Ilmari Pyykkö. Meie poolt astus üles veel Ene Oga, kes rääkis enda võitlusest haigusega. Loengu lõpetas Urho Roivanen ülevaatega Meniere`i tugirühma MeniTuki tegevusest
Puuetega Inimeste Koja saal Toompuiesteel oli viimase võimaluseni täis. Kahjuks kajastas seda sündmust ainult Õhtuleht ja sedagi vaid veebiversioonis. Konverents tõi kaasa hulgaliselt sooviavaldusi ühinguga liitumiseks.

Tinnituse ja Meniere`i foorum

02.10.2012.

Asutasin Soome Meniere-foorumi eeskujul ka meie Tinnituse ja Meniere`i foorumi Facebookis.

Esimene ajakiri ilmunud

20.09.2011.

Andsin välja esimese ajakirja Meniere veebiversiooni. Kas kunagi jõuab meie ühing sinnani, et see hakkaks ilmuma ka trükituna..

ETMÜ on registreeritud!

10.02.2011

Peale kõikide juriidiliste keerutuste on meie ühing - Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühing lõpuks ametlikult olemas.

Kohtumine SML esindajatega Tallinnas

28.12.2010.

Tallinna külastas grupp inimesi Soome Meniere-liidust. Nende hulgas ka mulle juba tuttav hr. Urho Roivanen ja SML-i juhataja pr. Kirsti Salovaara. Kokkusaamine toimus Soome Instituudis Harju tänaval. Võisin edastada rõõmustava sõnumi, et Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühing on loomisel.


Tinnituse teabepäev Toompuiesteel

14.11.2010.

 Dr. Oliver Vaide loeng tinnitusest Toompuiestee saalis tõi kokku hulgaliselt huvitatuid. Peale loengut kogunes grupp inimesi arutama uue ühingu - Meniere`i ühingu asutamist. Kõik need inimesed olid juba varem leidnud internetist minu algse veebilehe Meniere`i haiguse kohta.

Kohtumine Tallinnas

09.10.2010.

Esmakordne kohtumine Soome Meniere-liidu juhatusse kuuluva hr. Urho Roivasega sai teoks peale sellele eelnenud lühikest kirjavahetust. Kohtumise käigus sai arutatud mõtet asutada Eestis menieerikuid koondav ühing, mis toimiks esialgu SML-i juhendusel ja alluvuses. Selle vestluse käigus sain teadmisi SML-i koosseisust ja tegevuse põhisuundadest.

 

 

Create Your Own Website With Webador